» Aktif Tektonik Araştırma Grubu 20. Çalıştayı (ATAG-20) Denizli’de yapılacak

E1

1997 Prof.Dr. Aykut Barka önderliğinde yılında başlatılan Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) toplantıları her yıl düzenli olarak sürdürülmektedir. ATAG çalıştayları deprem ve aktif tektonik odaklı tüm çalışmalara açık bir toplantıdır. ATAG toplantılarının amacı, aktif tektonik konusunda farklı disipinlerde çalışan araştırmacıların o yıl yaptıkları çalışmaları resmi olmayan bir ortamda bilimsel tartışmaya açmak ve kurumlar arası iletişim sağlamaktır.