» “Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi” TÜBİTAK Projesi Kabul edildi.

Yürütücülüğünü Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU'nun yaptığı, TÜBİTAK-115Y246 numaralı Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Projesi Kabul edildi.

Ibrahim_Tiryakioglu

 

 

 

 

 

 

Proje Ekibi:

Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU (AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü) (Yürütücü)

Doç.Dr. Cemal Özer YİĞİT (Gebze Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü)  (Araştırmacı)

Doç.Dr. Fatih POYRAZ  (Cumhuriyet Üniv. Geomatik Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Yard.Doç.Dr. Ahmet Anıl DİNDAR (İstanbul Kültür Üniv. İnşaat Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Doç.Dr. Mustafa YILMAZ (AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Doç.Dr. Tamer BAYBURA  (AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK (AKÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR (DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü) (Danışman)

Prof.Dr. Vahap Engin GÜLAL (Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü) (Danışman)

Batı Anadolu Genişleme Bölgesi içerisinde yeralan ve en önemli sismojenik kuşaklardan birisi olan Akşehir-Simav Fay Sistemi (ASFS), Kuzeybatı-Güneydoğu gidişli olan çok sayıda süreksiz aktif normal fay zonları içermektedir. Bu çalışma kapsamında, ASFS’nin çevresine GNSS ağı kurulması planlanmıştır. ASFS civarında bulunan Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) noktaları ve ASFS’nin doğu kısmında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından bölgedeki tektonik hareketlerin belirlenmesi amacıyla zaman içinde kurulan 21 GNSS ağ noktası kullanılacaktır.  AKÜ’nin kurduğu bu ağda daha önce 2 kampanya GNSS ölçüsü yapılmıştır. Bu çalışmanın ilk amacı ASFS’nin güncel hızları ve gerinim değerleri elde etmektir. Ayrıca, Bolvadin civarında meydana gelen yüzey deformasyonlarının nedeninin ve miktarının tespit edilmesi için bir takım jeolojik ve jeodezik teknikler yardımıyla ölçümler yapılacaktır. Bu çalışmanın sonunda ASFS nin güncel GNSS hızları elde edilecektir. Ayrıca Sultandağı fayının Bolvadin bölümünde değerlendirilecek radar görüntüleri ile GNSS ve nivelman tekniğinin nokta bazında sunduğu hızlar, alansal ölçekte genişletilerek özellikle bu bölgedeki düşey yöndeki değişim trendi hesaplanmaya çalışılacaktır. Bu bölgede açılan hendeklerin ve hız alanı bilgilerinin yardımı ile bölgenin deprem tekrarlanma periyodu hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Hız alanı bilgileri, alansal deformasyon değerleri ve jeolojik çalışmaların birleştirilmesi ile bölgenin depremselliği ve deprem üretme potansiyelleri hakkında önemli bilgiler literatüre katılmış olacaktır.