» Projeler

2015 yılı ve sonrası

1. “Banaz Fayının Tektonik Haraketlerinin GNSS Ölçüleri İle Belirlenmesi” 16.KARİYER.177, Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Proje Başlangıç zamanı: 05/12/2016 – devam ediyor. Proje Süresi:  12 Ay.(Devam ediyor).

2.“Afyon-Akşehir Grabeni’nin sismotektonik özellikleri” 16.KARİYER.167 Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK, Proje Başlangıç zamanı: 05.12.2016,  Proje Süresi:  12 Ay. (Devam ediyor).

3."Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi" Proje No: TÜBİTAK – 115Y246. Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Proje başlangıç zamanı: 01/03/2016.  Proje Süresi: 36 Ay. (Devam ediyor).

4. "Afyon-Akşehir Grabeni'nin Batı Bölümünde Olası Deprem Göç Yollarının Belirlenmesi" Proje No: AKÜ-BAP 14.MUH.01. Projede Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje Süresi: 21.05.2014-21.05.2016.(Tamamlandı).

Son Depremler

AKÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

folds_geology