» Projeler

2015 yılı ve sonrası

  1. “İzmir İli Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi” Proje No: TÜBİTAK – 117Y190. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Devam ediyor).
  2. “İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Jeodinamik İlişkisi” Proje No: TÜBİTAK – 117R011. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Bora UZEL. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Devam ediyor).
  3. “Güneybatı Anadolu’da Pliyosen – Pleyistosen Karasal-Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması” Proje No: TÜBİTAK – 117R012. Proje Yürütücüsü: Dr. Ökmen SÜMER. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Devam ediyor).
  4. “Banaz Fayının Tektonik Haraketlerinin GNSS Ölçüleri İle Belirlenmesi” 16.KARİYER.177, Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Proje Başlangıç zamanı: 05/12/2016 – devam ediyor. Proje Süresi:  12 Ay.(Devam ediyor).
  5. “Afyon-Akşehir Grabeni’nin sismotektonik özellikleri” 16.KARİYER.167 Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK, Proje Başlangıç zamanı: 05.12.2016,  Proje Süresi:  12 Ay. (Tamamlandı).
  6. "Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi" Proje No: TÜBİTAK – 115Y246. Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Proje başlangıç zamanı: 01/03/2016.  Proje Süresi: 36 Ay. (Devam ediyor).
  7. "Afyon-Akşehir Grabeni'nin Batı Bölümünde Olası Deprem Göç Yollarının Belirlenmesi" Proje No: AKÜ-BAP 14.MUH.01. Projede Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje Süresi: 21.05.2014-21.05.2016.(Tamamlandı).
  8. “Sultandağı Fayının batı kısmı tektonik hareketlerinin GNSS gözlemleri ile belirlenmesi ve paleostres verileriyle karşılaştırılması”. Proje No: AKÜ-Tematik Proje, 12.TEMATİK.02. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Tamer BAYBURA. Proje başlangıç zamanı: 15.03.2012- 15.03. 016. Proje süresi: 36 Ay.(Tamamlandı).