» Yönetim Kurulu

Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK

Merkez Müdürü

Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU

Merkez Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Ahmet YILDIZ

Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Murat UYSAL

Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd.Doç.Dr. Veli BAŞARAN

Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd.Doç.Dr. Murat TİRYAKİOĞLU

Üye (İkt. ve İd. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd.Doç.Dr. Aslı KARABAŞOĞLU

Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)