» 2017 Çanakkale-Ayvacık Depremleri Raporu

Ocak-Şubat 2017 tarihleri arasında Çanakkale-Ayvacık çevresinde meydana gelen deprem aktivitesi hakkında jeolojik ve jeomorfolojik veriler içeren  deprem raporu, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortak çalışmaları sonucu hazırlanmıştır. İlgili rapor, bölgede meydana gelen deprem aktivitesi, Depremlere ait saha gözlemleri ve depreme kaynaklık eden fayın geometrik, kinematik ve sismolojik özellikleri hakkında veriler içermektedir.

Ocak-Şubat 2017  Çanakkale Ayvacık Depremleri Raporuna ulaşmak için tıklayınız