» Yayınlarımız

2015 yılı ve sonrası

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Uzel, B., Sümer, Ö., Özkaptan, M., Özkaymak, Ç., Kuiper, K., Sözbilir, H., İnci, U., Kaymakçı, N., Langereis C.G., 2017. Paleomagnetic and geochronologic evidence for a major middle Miocene unconformity in Söke Basin (Western Anatolia) and its tectonic implications for the Aegean region. Journal of the Geological Society. doi:10.1144/jgs2016-006 (inpress)
 2. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Uzel, B., Sümer, Ö., Eski, S., Tepe, Ç., 2016. Palaeoseismology of Havran-Balıkesir Fault Zone: Evidence for past earthquakes occurred in strike-slip dominated contractional deformation along the southern branches of North Anatolian Fault in NW Turkey. Geodinamica Acta. 28/4, 254-272
 3. Sözbilir, H., Sümer, Ö., Özkaymak, Ç., Uzel, B., Güler, T., Eski, S., 2016. Kinematic analysis and paleoseismology of Edremit Fault Zone: Evidence for past earthquakes in the southern branch of the North Anatolian Fault Zone, Biga Peninsula, NW Turkey. Geodinamica Acta, 28/4, 273-294
 4. Özkaymak, Ç., 2015. Tectonic analysis of the Honaz Fault (western Anatolia) using geomorphic indices and the regional implications. Geodinamica Acta, 27:2-3, 110-129.
 5. Uzel, B., Langereis, C.G., Kaymakcı, N., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Özkaptan, M., 2015. Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of Menderes metamorphic core complex. Earth and Planetary Science Letters. 414, 108-125.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Bora Uzel, Hasan Sözbilir, Nuretdin Kaymakcı, Çağlar Özkaymak, Murat Özkaptan, Selin Ay, Cornellis, G. Langereis, 2017. Evolution of seismically active İzmir-Balıkesir Transfer Zone: A reactivated and deep-seated structure since the Miocene. Session TS7.1/GD6.7/SM6.4 Dynamics and Structures of the Mediterranean Collisions and Back-arcs (co-organized). Vol. 19, EGU2017-8190
 2. Mozafari Amiri N., Ökmen Sümer, Dmitry Tikhomirov, Çaglar Özkaymak, Bora Uzel, Susan Ivy-Ochs, Christof Vockenhuber, Hasan Sözbilir, and Naki Akçar 2016. Holocene Time-slip history of normal fault scarps in western Turkey: 36Cl surface exposure dating. 2016 AGU Fall Meeting, 12-16 December, San Francisco, USA.
 3. İbrahim Tiryakioğlu, Tamer Baybura, Çağlar Özkaymak, Mustafa Yilmaz, Mehmet Ali Ugur, Cemal Özer Yiğit, Ahmet Anil Dindar, Fatih Poyraz, Engin Gülal, Hasan Sözbilir, Murat Uysal, Ibrahim Yilmaz and Burak Akpınar, 2016. Monitoring the Current TectonicMovements in Aksehir-Simav Fault System: GNSS Results.  ISCAS-2016, (The Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences – 2016), Technical Session 19 / TS-BLK19, 27-30 September 2016, Belek – Antalya / TURKEY
 4. Bora Uzel, Hasan Sözbilir, Nuretdin Kaymakci, Cornelis G. Langereis, Çaglar Özkaymak, Murat Özkaptan, and Selin Ay, 2016. Is an inherited structure responsible for seismic activity in western Anatolia? Evolution of the İzmir-Balikesir Transfer Zone since Miocene time. EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-17100, 17–22 April 2016, Vienna, Austria.
 5. Nasim Mozafari Amiri, Ökmen Sümer, Dmitry Tikhomirov , Çaglar Özkaymak, Bora Uzel, Susan Ivy-Ochs, Christof Vockenhuber, Hasan Sözbilir, and Naki Akçar, 2016b. Using 36Cl fault scarp dating to model Holocene paleoseismic activity in the Büyük Menderes graben, western Turkey. EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-968-1, 17–22 April 2016, Vienna, Austria.
 6. Nasim Mozafari Amiri, Dmitry Tikhomirov, Ökmen Sümer, Çaglar Özkaymak, Bora Uzel, Susan Ivy-Ochs, Christof Vockenhuber, Hasan Sözbilir, and Naki Akçar, 2016a. Using Determination of paleoseismic activity over a large time-scale: Fault scarp dating with 36Cl. EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-6998, 17–22 April 2016, Vienna, Austria.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Özkaymak Ç., Sözbilir, H., Tiryakioğlu, İ. ve Baybura, T., 2017. Bolvadin’de (Afyon-Akşehir Grabeni, Afyon) Gözlenen Yüzey Deformasyonlarının Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeodezik Analizi. Türkiye Jeoloji Bülteni 60, 169-188.
 2. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Sümer, Ö., Uzel, B., Eski, S., Tepe, Ç., Softa, M., Güler, T., ve Yaralı G., 2015. İzmir-Manisa-Balıkesir İllerini Etkilemiş Tarihsel Derpemlerin Sismik Kaynakları. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, TDMSK-189, 14-16 Ekim 2015, DEÜ, İzmir
 3. Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Sandıkçıoğlu, A., Erdoğan, S., Yılmaz, İ., Uysal, M., Yılmaz, M., Yıldız, A., Dereli, M.A., Yalçın, M., Dumlupınar, İ., M., Yalım, H., Ertuğrul, O., 2015. Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7, No: 1, 2015 (7-16)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Uğur, M.A., Baybura, T., Yılmaz, M., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Sözbilir, H., Gülal, E., 2016. Akşehir Simav Fay Sistemindeki Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi: Bolvadin’de Meydana Gelen Güncel Yüzey Deformasyonlarının Haritalanması. 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, s.1-6, 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 2. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Baybura, T., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Uysal, M., Akpınar, B., Aktuğ, B., Gülal, E., Sözbilir, H., 2016. Akşehir-Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-20), Bildiri Özleri Kitabı, s.42-43, Pamukkale Üniversitesi , 13-15 Ekim 2016, Denizli.
 3. Sözbilir, H., Çağlar, Ö., Uzel, B., Sümer, Ö., Eski, S., Tepe, Ç., Güler, T., Yaralı, G., 2015a. Edremit Fay Zonu ve Havran-Balıkesir Fay Zonunun Paleosismolojisi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ondokuzuncu Çalıştayı (ATAG-19), Bildiri Özleri Kitabı, s. 52, Sakarya Üniversitesi, 7-9 Ekim 2015.
 4. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Sümer, Ö., Uzel, B., Eski, S., Tepe, Ç., Softa, M., Güler, T., ve Yaralı G., 2015b. İzmir-Manisa-Balıkesir İllerini Etkilemiş Tarihsel Depremlerin Sismik Kaynakları. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, TDMSK-189, 14-16 Ekim 2015, DEÜ, İzmir
 5. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Sümer, Ö., Uzel, B., 2015c. Balıkesir’in Depremselliği. Balıkesir 2. Kent Sempozyumu, 20-22 Kasım 2015. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 1-22.
 6. Özkaymak, Ç. ve Sözbilir, H., 2015. Honaz (Denizli) İlçesi ve Çevresinin Depremselliği. Honaz Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015 Denizli.

Son Depremler

AKÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

folds_geology