Araştırma Grupları

1.Diri Fay Araştırma Grubu
2.Zemin-Yapı Etkileşimi Araştırma Grubu
3.Kentsel Dönüşüm Araştırma Grubu
4.Sismoloji Araştırma Grubu
5. Doğal Afetler Araştırma Grubu
6. Afet Yönetimi Araştırma Grubu

10 Şubat 2020, Pazartesi 822 kez görüntülendi