AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜ DUAM), 30.05.2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği uyarınca kurulmuştur. 30.05.2012-19.03.2015 tarihleri arasında, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali ERGÜN, 19.03.2015-22.12.2015 tarihleri arasında Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat KİLİT merkez müdürü olarak görev yapmışlardır. Üniversitemiz Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü 22.12.2015 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK asaleten yürütmektedir. Merkez Müdür Yardımcılığı  görevi, Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim SOLAK tarafından yapılmaktadır. Merkezimizde idari personel bulunmamaktadır.

19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak güncellenen yönetmeliğimizin 9. Maddesi uyarınca, 16/11/2016 tarihi itibarıyla DUAM Yönetim Kurulu; 10. maddesi uyarınca  20.12.2019 tarihinde Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Merkezimiz AR-GE ve eğitim çalışmalarının iş bölümü çerçevesinde yürütmek amacıyla, 10.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Diri Fay Araştırma Grubu, Zemin-Yapı Araştırma Grubu, Kentsel Dönüşüm Araştırma Grubu, Doğal Afetler Araştırma Grubu, Sismoloji Araştırma Grubu ve Afet Yönetimi Araştırma Grubu olmak üzere 6 araştırma grubu oluşturulmuştur.

Merkez hizmetleri, merkezin kurulduğu günden 26.07.2020 tarihine kadar ANS Kampüsü, Mühendislik Fakültesi binası içerisinde sürdürülmekte iken, Merkezimiz bu tarihten itibaren Rektörlük E Blok 1. kattaki 17 numaralı büroya taşınarak, faaliyetlerini yeni yerinden sürdürmektedir.

Kurulduğu günden itibaren, SCI Core list’e giren uluslararası dergilerdeki yayın faaliyetleri, ulusal projeler, deprem raporları, verilen seminerler, katılınan ulusal TV programları ve düzenlenen bilimsel toplantılar ile AKÜ DUAM ismini duyurarak, alanında üst sıralara yükselmiştir.

30 Mart 2021, Salı 610 kez görüntülendi