Tablo 1: Birim Tarafından Kullanılan Yazılımlar ve Kullanım Amaçları

Programın Adı Kullanım Amacı
GAMIT/GLOBK GNSS Veri Değerlendirme

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 2: Teknolojik Cihazlar

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022
Masaüstü Bilgisayar 1 1 1
Yazıcı 1 1 1
Yazılım 1 1 1
Toplam 3 3 3

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 3: Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı

Bilgiler 18-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51 Yaş ve Üzeri Toplam Ortalama Yaş
Akademik Personel     1   2   3 40
İdari Personel                
Sürekli İşçi                
Oran (%)     33.33   66.67   100  

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 4: Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı

Bilgiler 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-24 Yıl 25 Yıl ve Üzeri Toplam
Akademik Personel   1   1 1     3
İdari Personel                
Sürekli İşçi                
Oran (%)   33.33   33.33 33.34     100

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 5: Personelin Cinsiyet Dağılımı

Kadro sınıfı Kadın Erkek Toplam personel
Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)
Akademik Personel     3 100 3
İdari Personel          
Sürekli İşçi          
Toplam     100 100 100

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 6: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Kadro Sınıfı İlköğretim Ortaöğretim Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam
Akademik Personel           3 3
İdari Personel              
Sürekli İşçi              
Oran (%)           100 100

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 7: Araştırma-Geliştirme Proje Bilgileri

Proje No Proje Adı* Proje Türü** Projede Görevli

Personel Adı ve

Projedeki Görevi

Destek Miktarı (TL)
121Y285 İzmir İl Sınırları İçerisinde Yer Alan Holosen-Kuvaterner Yaşlı Fayların Paleosismolojisi – Devam Ediyor TÜBİTAK Prof. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK – Yürütücü ~700000
121Y295 Havran Balıkesir Fay Zonu’nda Güncel Deformasyonların ve Potansiyel Deprem Büyüklüklerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi – Devam Ediyor TÜBİTAK Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU – Yürütücü

Dr. Öğr. Üye. Halil İbrahim SOLAK – Araştırmacı

Prof. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK – Danışman

~360000
121Y259 30 Ekim 2020 (MW:6.9) Sisam Depremi Sonrası Postsismik Deformasyonun İzlenmesi ve İzmir ve Çevresinin Deprem Tehlike Analizi – Devam Ediyor TÜBİTAK Dr. Öğr. Üye. Halil İbrahim SOLAK – Yürütücü ~300000
21.TEMATİK.02 Banaz Fayı’nın Geometrik Yapısı, Kinematik Analizi ve Güncel Tektonik Deformasyonu, Batı Anadolu – Devam Ediyor AKÜ BAP Prof. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK – Yürütücü

Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU – Araştırmacı

Dr. Öğr. Üye. Halil İbrahim SOLAK – Araştırmacı

~100000
121Y021 Afyon-Akşehir Grabeni Kenar Faylarının Düzensiz Ağ Kullanarak Manyetotellürik ve Gravite Verilerinin Üç Boyutlu Birleşik Ters Çözümü ile Araştırılması – Devam Ediyor TÜBİTAK Prof. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK – Araştırmacı

Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU – Araştırmacı

~320000
121Y401 Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler ile İzlenmesi – Devam Ediyor TÜBİTAK Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU – Danışman ~720000
20.FEN.BİL.22 Multi-Disiplinler Çalışmalarla Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi: Bolvadin Örneği – Devam Ediyor AKÜ BAP Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU – Yürütücü ~40000
AKU-BAP 22.FEN.BİL.21 GNSS Ölçüleri ile Çivril Graben Sistemindeki Tektonik Hareketlerin Belirlenmesi. Prof.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU (Yürütücü) AKU-BAP Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU – Yürütücü ~20000
AKU-BAP 22.FEN.BİL.20 Gediz Grabeni Sıyrılma Fayının GNSS Ölçüleri İle İzlenmesi. Prof.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU (Yürütücü) AKU-BAP Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU – Yürütücü ~16000
AKU-BAP 22.FEN.BİL.19 20 Temmuz 2017 (Mw:6.6) Bodrum-Kos Depremi Sonrası Gökova Körfezi’ndeki Gerinim Alanlarının Belirlenmesi AKU-BAP Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU – Yürütücü ~27000
AKU-BAP 22.FEN.BİL.31 Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Deprem Tehlike Haritalarının Üretilmesi AKU-BAP Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU – Yürütücü ~13000

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 8: Gerçekleştirilen Toplumsal Katkı Faaliyetleri

Faaliyetin Tarihi Faaliyetin Adı Faaliyetin Amacı ve İçeriği
AYMEP 2 Değerlendirme Toplantısı (Katılımcı: Prof.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU) 17.05.2022 AFAD Başkanlık yerleşkesi, Ankara
Tanıtım Standı Açılması 18.05.2022 Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Fuarı, Afyonkarahisar Zafer Meydanı
Medya Söyleşi-Program-Canlı Yayın Konuğu: Prof.Dr. Çağlar Özkaymak 10.06.2022 Pınar Akarsu tarafından sunulan “Kanal 3’te Sabah” programına Canlı Yayın konuğu, Kanal 3.
Tanıtım Standı Açılması 25.06.2022 AKÜ-FEST, ANS Festival Alanı
AYMEP 3 Değerlendirme Toplantısı

(Katılımcı: Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK)

28.07.2022

29.07.2022

Üniversiteler Afet ve Acil Durum Merkezleri Platformu (AYMEP) 3. Değerlendirme Toplantısı, Fırat Üniversitesi Yerleşkesi, Elazığ
AYMEP 4 Değerlendirme Toplantısı (Katılımcı: Prof.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU) 22.09.2022 Üniversiteler Afet ve Acil Durum Merkezleri Platformu (AYMEP) 4. Değerlendirme Toplantısı, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul.
Deprem Paneli (AKÜ DUAM Düzenleme Kurulu; Moderatör: Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK) 03.10.2022 “Afyonkarahisar’da Dünden bugüne deprem gerçeği ve alınması gereken önlemler” konulu panel, İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu, AKÜ ANS Kampüsü, Afyonkarahisar
Medya – Röportaj (Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK) 03.10.2022 Afyon Post, Afyonkarahisar’da Dünden bugüne deprem gerçeği ve alınması gereken önlemler paneli
Medya – Haber (Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK) 03.10.2022 Medya Haber, HaberTürk, Hürriyet, DHA, Kanal 3 – Afyonkarahisar’da Dünden bugüne deprem gerçeği ve alınması gereken önlemler
Kariyer Günleri (Katılımcı: Prof.Dr. Çağlar Özkaymak) 14.10.2022 Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Günleri 1. Etkinliği, Afyon Lisesi, Afyonkarahisar
Deprem Çalıştayı (Düzenleme Kurulu üyesi: Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK) 31.10.2022 İzmir Deprem Çalıştayı – İZDEP’22 (Düzenleme Kurulu)
Medya – Röportaj (Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK) 31.10.2022 A Haber Ana Haber, İzmir Deprem Çalıştayı
Bilimsel Toplantı (Düzenleme Kurulu üyesi: Prof.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU) 02.11.2022

04.11.2022

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı. Gebze Teknik Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Gebze
Medya – canlı yayın konuğu (Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK) 23.11.2022 Medya Canlı Yayın Konuğu, Bengü Türk, 23 Kasım Gölyaka-Düzce Depremi
Medya – canlı yayın konuğu (Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK) 23.11.2022 Diyanet TV Öğle Haber, 23 Kasım Gölyaka-Düzce Depremi
Medya – Röportaj (Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK) 23.11.2022 Kanal 3 Ana Haber, 23 Kasım Gölyaka-Düzce Depremi

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 9: Gerçekleştirilen Bilimsel Faaliyet Bilgileri

Faaliyet Sayısı Katılımcı Sayısı
Ulusal Uluslararası Toplam Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Dış Paydaş Toplam
Panel 1 1 20 20 160 200

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 10: Gerçekleştirilen Bilimsel Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyetin Tarihi Faaliyetin Türü Faliyetin Adı Açıklama
03.10.2022 Panel Dünden bugüne deprem gerçeği ve alınması gereken önlemler Afyonkarahisar’ın depremselliği ve alınması gereken önlemlere dair uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

Tablo 11: Yayınlanan Bilimsel Eserler

Bilimsel Yayın Türü Yayın Sayısı Açıklama
Makale 8 SCI-SCIE-ULAKBIM
Bildiri 15 Ulusal ve Uluslararası
Kitap
Kitapta Bölüm
Kamu Destekli Yayınlar
Raporlar
Toplam 23

Güncelleme Tarihi: 10.01.2023

25 Aralık 2022, Pazar 520 kez görüntülendi