Sayı Unvan, Ad, Soyad Görevi
1 Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Merkez Müdürü
2 Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ Ankara Üniversitesi Jeofizik Müh. Bölüm Başkanı
3 Prof.Dr. Haluk ÖZENER Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü
4 Doç.Dr. İsmail ZORLUER Afyon Kocatepe Üniversitesi
5 Dr. Ömer EMRE Furgo-Sial Afetler Birimi Yöneticisi
6 Dr. Yusuf ULUTÜRK TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Afyonkarahisar İl Temsilcisi, AFJET Genel Müdürü
7 Y. Jeoloji Müh. Halil İbrahim ACAR Afyonkarahisar Belediyesi
8 Y. Harita Müh. Fikret KARALAR Afyonkarahisar Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müd. İmar ve Planlama Şube Müdürü
9 Jeoloji Müh. Hüseyin SARIKAYA Afyonkarahisar AFAD Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü
10 Mehmet KAVAL Afyonkarahisar Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdür V.
10 Şubat 2020, Pazartesi 447 kez görüntülendi