Figure 1. Akşehir Simav Fay Sistemi’nin sismotektonik haritası (Kaynaklar ve Detaylar için Özkaymak et al., 2019’a bakınız)

Figure 2. Afyon Akşehir Grabeni’nin sismotektonik haritası (Kaynaklar ve Detaylar için Özkaymak et al., 2019’a bakınız)

Table 1. Afyon Akşehir Grabeninde meydana gelmiş Tarihsel ve Aletsel dönem yıkıcı depremlerin listesi (Kaynaklar ve Detaylar için Özkaymak et al., 2019’a bakınız) Kısaltmalar: I, Yoğunluk; M, büyüklük; R: kaynaklar.

No Tarih Koordinat

Lat.-Long.

Etkilenen Alan I M R
1 94 38.75-30.50 Afyonkarahisar VIII ? 1,2
2 530 38.65-31.10 Polybotus (Bolvadin) ? ? 3
3 1766 or 1767 38.50-30.50 or 38.53-30.55 Afyonkarahisar and Şuhut VII ? 1,2,4,9
4 1795 38.76-30.50 Afyonkarahisar VIII ? 1,2,4,9
5 1862, October 16 or 1862, November 3 38.80-30.50 or 38.50-30.30 Afyonkarahisar and Şuhut VIII or X 6.1-6.5 1,2,3,4,5,6
6 1866 38.28-31.90 or 38.30-31.90 Ilgın VI ? 1, 4,
7 1873, October 1 38.76-30.55 Afyonkarahisar VI 1, 4,
8 1876, May 13 38.80-30.50 or 38.15-30.20 Afyonkarahisar IX 6.7 1,2,4,5
9 1885, December 2 or 1885, November 28 38.75-30,55 Afyonkarahisar ? ? 2,3
10 1886, December 2 38.75-30,55 Afyonkarahisar ? ? 3
11 1911 38.5-29.5 Afyonkarahisar, Bolvadin, Çay, Akşehir VIII ? 4, 7
12 1914 38.65-31.10 Bolvadin VII ? 4
13 1921, September 26 38.38-31.75 Argıthanı, Akşehir VIII 5.9 (Ms) 4,8,9
14 1928, November 38,76-30,53 Afyonkarahisar V ? 4,7
15 1934, Jun 19 38.70-30.00 Afyonkarahisar, Uşak VII 5.3-5.9 4
16 1934, November 19 38.76-30.53 Afyonkarahisar V ? 4,7
17 1940, February 29 38.76-30.50 Afyonkarahisar VII 6.0 4,
18 1941, January 29 38.76-30.50 Afyonkarahisar V ? 4,7
19 1942, January 18 38.76-30.50 Afyonkarahisar V ? 4,7
20 1946, February 21 38.35-31.78 Argıthanı, Akşehir VIII 5.7 (Ms) 4,8
21 2000, December 15 38.59-31.16 Sultandağı   – 6.0 10,11
22 2002, February 3 38.58-31.25 Çay, Sultandağı   – 6.3 11,12
23 2002, February 3 38.69-30.84 Çay, Kadıköy   – 6.0 11,12

 

KAYNAKLAR

Özkaymak Ç, Sözbilir H, Geçievi MO, Tiryakioğlu, İ, 2019. Late Holocene coseismic rupture and aseismic creep on the Bolvadin Fault, Afyon Akşehir Graben, Western Anatolia. Turkish Journal of Earth Science, 28: 787-804. DOI: 10.3906/yer-1906-13

 

10 Şubat 2016, Çarşamba 40180 kez görüntülendi