img-20160926-wa0037

Batı Anadolu Genişleme Bölgesi içerisinde yer alan ve en önemli sismojenik kuşaklardan birisi olan Akşehir-Simav Fay Sistemini (ASFS) oluşturan diri fayların güncel tektonik hareketlerini ve kinematik analizlerini araştırmayı hedefleyen 115Y246 numaralı TÜBİTAK projesinin ilk toplantısı 25-26 Eylül tarihleri arasında, Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Toplantı, 25 Eylül günü, Afyon-Akşehir Grabeni’nin orta bölümünde meydana gelen en son yıkıcı ve yüzey kırığı oluşturan depremlerin (3 Şubat 2002 Çay Depremleri, Mw:6.3 ve 6.0) hemen kuzeyinde yer alan Bolvadin bölgesinde yapılan arazi çalışmaları ile bşladı. Katılımcılar, son yıllarda Bolvadin Fayı üzerinde meydan gelen ve deprem olmaksızın oluşan yüzey deformasyonları üzerinde incelemelerde bulundu. Arazi çalışmaları sonrası programa, Doç.Dr. Çağlar Özkaymak tarafından “Akşehir Simav Fay Sistemi’nin Neotektonik ve Depremselliği” ve Doç Dr. İbrahim Tiryakioğlu tarafından “Proje kapsamında 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalar” başlıklı sunumlar ile devam edildi. Toplantıda genel olarak, projenin mevcut durumu ve iş paketleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı, 2016 yılında yapılan ilk çalışmalar değerlendirildi ve projenin hedefleri doğrultusunda gelecek yıl içerisinde yapılması plananlanan çalışmalar gözden geçirildi.

Katılımcı Listesi:

Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU (Afyon Kocatepe Üniv. Harita Mühendisliği Bölümü) (Yürütücü)

Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR (Dokuz Eylül Üniv. Jeoloji Mühendisliği Bölümü) (Danışman)

Prof.Dr. Bahadır AKTUĞ (Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü) (Danışman)

Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK (Afyon Kocatepe Üniv. Jeoloji Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Doç.Dr. Cemal Özer YİĞİT (Gebze Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü)  (Araştırmacı)

Yard.Doç.Dr. Ahmet Anıl DİNDAR (İstanbul Kültür Üniv. İnşaat Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Doç.Dr. Tamer BAYBURA  (Afyon Kocatepe Üniv. Harita Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Doç.Dr. Murat UYSAL  (Afyon Kocatepe Üniv. Harita Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Doç.Dr. Burak AKPINAR  (Yıldız Teknik Üniv. Harita Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

Araş.Gör. Mehmet Ali UĞUR  (Afyon Kocatepe Üniv. Harita Mühendisliği Bölümü) (Araştırmacı)

 

06 Ekim 2016, Perşembe 140 kez görüntülendi