Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından 30 Ekim 2019 tarihinde Fakülte Konferans Salonunda organize edilen ve üniversitemiz öğrenci ve akademik personelinin katılım gösterdiği “Afyonkarahisar Depreme Hazır mı?” başlıklı konferansa, AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK ve Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet BULDAN konuşmacı olarak katıldı. Afyonkarahisar ili ve çevresinin aktif tektonik yapısı, tarihsel ve aletsel dönem deprem etkinliği hakkında bilgi veren Özkaymak, 2011 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası’na göre Afyonkarahisar il sınırları içerisinde 23’ü diri fay, 8’i Kuvaterner fayı olarak tanımlanan 31 fay yer aldığını ve bu fayların 6.2 ile 6.8 arası büyüklüklerde deprem üretme potansiyeline sahip olduklarını ifade etti. Afyonkarahisar’ın deprem tehlike analizi için gerçekleştirilmesi gereken Uygulama İmar Planına esas  olacak ölçekte diri fay haritalama, sıvılaşma risk ve yeraltı su seviyesini gösteren haritaların oluşturulması gibi yerbilimi çalışmalarının henüz gerçekleştirilmediğini vurgulayan Doç.Dr. Çağlar Özkaymak, Afyonkarahisar’da ilk önce hangi fayın deprem üreteceği, deprem ürettiği zaman en fazla etkilenecek alanların neresi olacağını öngören çalışmaların yapılması gerektiğini; örneğin Erkmen Fayı’nın doğuya eğimli normal karakterde bir diri fay olduğunu, bu fayın deprem üretmesi halinde deprem merkez üssünün Uydukent olacağını; Deprem Zararlarının deprem olmadan önce minimuma indirilebilmesi için yapılması gereken bu çalışmaları da kapsayan Afyonkarahisar Bütünleşik Deprem Master Planının Afyonkarahisar Valiliği Koordinatörlüğünde gecikilmeden yapılması gerektiğini ifade etti. Bu projenin Afyon Kocatepe Üniversitesi, İl AFAD Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi, Kamu Teşebbüsleri Kitler, Özel Teşebbüsler, İlçe Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllü halkın da katılımları ile yürütülmesinin önemli olduğunu, bu çalışmalar yapılmadan yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi ve kentsel dönüşümün anlamsız olacağını ifade etti. Daha sonra konuşmasını yapan İl Müdürü Mehmet BULDAN, AFAD Müdürlüğünün özellikle Afyonkarahisar’ın kütle hareketleri bakımından riskli bölgelerinde yaptığı çalışmaları, deprem öncesi bilgilendirme, tatbikat ve deprem sonrası toplanma alanları, depreme hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparak, Depreme Hazırlıklı olma konusunda çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Konferans sonrası, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hüseyin AKBULUT tarafından konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edildi.

AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi

31 Ekim 2019, Perşembe 118 kez görüntülendi