Yürütücülüğünü Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜ-JUAM) personeli olan Öğr.Gör.Dr. Özcan ÖZYILDIRIM’ın yaptığı, AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜ DUAM) Müdürü Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK ve Müdür Yardımcısı Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU’nun da araştırma grubunda yer aldığı “Afyon-Akşehir Grabeni kenar Faylarının Düzensiz Ağ Kullanarak Manyetotellürik ve Gravite Verilerinin Üç Boyutlu Birleşik Ters Çözümü ile Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çok disiplinli bilimsel çalışmalar 2021 yılı yaz aylarında başlayacak.

Akşehir ile Afyon merkez arasında gerçekleştirilecek çalışmalarda, Jeolojik, Jeofizik ve Jeodezik (Jeolojik haritalama, fayların kinematik analizi, Gravite ve MT ölçümleri, GNNS ölçümleri gibi) metodlar uygulanarak, bölgede deprem üreten Sultandağı Fayı, Işıklar Fay Zonu, Çobanlar Fay Zonu gibi diri fayların derinlerdeki geometrileri, fayların hızı ve bu fayların üzerinde meydana gelen deprem derinlikleri (sismojenik zon) bölgenin aktif tektonik ve Jeodinamik yapısı kapsamında değerlendirilecektir. Yaklaşık üç yıl sürecek proje çalışmaları ile Afyon-Akşehir Grabeni ve grabenin kenarlarını kontrol eden diri fayların 3 boyutlu olarak analiz edilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında bir yüksek lisans öğrencisi bursiyer olarak görev yapacak ve bu kapsamda ilgili konularda genç araştırmacıların yetişmesine katkı sağlanacaktır. Bununla beraber, ilgili proje çalışmaları ile 2020 yılı içerisinde tamamlanan Afyonkarahisar İl Afet Risk Azaltma Planı (Afyonkarahisar İRAP) içerisinde yer alan hedef ve eylemlere yönelik bilimsel veri üretecektir. Ayrıca, proje kapsamında elde edilecek veriler ile Afyon-Akşehir Grabeni’nin Işıklar, Çobanlar, Bolvadin, Çay, Sultandağı ve Akşehir yerleşim alanlarının yer aldığı orta ve doğu bölümlerinin Jeotermal Potansiyeline/yeni jeotermal sahaların belirlenmesine yönelik yeni verilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

AKÜ DUAM Müdürlüğü

10 Haziran 2021, Perşembe 93 kez görüntülendi