Üniversitemiz tarafından yürütülen, yürütücülüğünü AKÜ, JUAM Müdürlüğü personeli Öğr. Gör. Dr. Özcan ÖZYILDIRIM’ın yaptığı, 121Y021 numaralı ‘Afyon-Akşehir Grabeni Kenar Faylarının Düzensiz Ağ Kullanarak Manyetotellürik Ve Gravite Verilerinin Üç Boyutlu Birleşik Ters Çözümü İle Araştırılması’ isimli TÜBİTAK projesinin birinci durum değerlendirme toplantısı 20-21 Aralık 2021 günü Mühendislik Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve proje danışmanı, Prof. Dr. Ahmet YILDIZ, Proje Araştırmacıları DUAM ve İscehisar MYO Müdürü Prof. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK, AKÜ DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU, AKÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim SOLAK, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Can BAŞARAN, Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Özcan BEKTAŞ ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. İsmail DEMİRCİ katılmıştır.

Toplantı, projede önerilen 6 iş paketinin (3B Düzensiz ağ kullanan birleşik ters çözüm algoritması geliştirmek, MT ölçümleri ve yorumlanması, Gravite verilerinin Öncel yorumu, Tektonik Çalışmalar ve yorumu, GNSS çalışmaları ve yorumu, Verilerin Bütünleşik yorumu) ilk altı aylık dönem içerisindeki saha çalışmaları ile elde edilen ön bulgularının sunulması ile başlamıştır. Elde edilen tüm verilerin birbirleriyle korelasyonu, özellikle Afyon-Akşehir Grabeni’nin doğu bölümünün yeraltı yapısının Manyetotellürik, Gravite, Aktif Tektonik ve GNSS çalışmaları ile üç boyutlu analizine yönelik yeni bulgular değerlendirilmiştir. Projenin şu ana kadar yapılan çalışmaları, önceden geliştirilmiş algoritmalarla değerlendirilmiş olup, Proje sonunda (2024 Mayıs) tamamlanacak olan algoritma ile değerlendirmelerin yeraltı yoğunluk ve özdirencinin her ikisine birden de duyarlı olacağına dikkat çekilmiştir.

Proje ara toplantısı, projenin gelecek 1 yıllık süresi içerisinde yapılması planlanan iş paketlerinin ve bu iş paketlerinde öncelikli olarak gerçekleştirilecek çalışmaların ve uygulanacak yöntemlerin zamansal ve mekânsal planlamalarının değerlendirilmesi ile tamamlanmıştır.

24 Aralık 2021, Cuma 91 kez görüntülendi