TÜBİTAK tarafından açılan 1001 Programı Deprem Araştırmaları Çağrısı kapsamında desteklenen projelerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 29.12.2021 Çarşamba günü çevrim içi ortamda konferans gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda çağrı kapsamında desteklenen projelere ilişkin sunumlar yapılmıştır. Bu kapsamda, Üniversitemiz Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Öğretim Üyelerinin yürütücülüğünü yaptığı 3 projenin sunumları gerçekleştirilmiştir.  Bu kapsamda DUAM Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, “İzmir İl Sınırları İçerisinde Yer Alan Holosen-Kuvaterner Yaşlı Fayların Paleosismolojisi”; DUAM Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu “Havran Balıkesir Fay Zonu’nda Güncel Deformasyonların ve Potansiyel Deprem Büyüklüklerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi” ve DUAM Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Solak “30 Ekim 2020 (MW:6.9) Sisam Depremi Sonrası Postsismik Deformasyonun İzlenmesi ve İzmir ve Çevresinin Deprem Tehlike Analizi” başlıklı proje sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

 

29 Aralık 2021, Çarşamba 88 kez görüntülendi