Misyon

-Deprem tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve zararlarının azaltılması konularında çok disiplinli araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yürütmek,

– Bu çalışmalar ve geçmişteki deneyimlerden elde edilen sonuçları araştırmacılar, merkezi ve yerel yönetimler ve halkın yararlanmasına sunmak,

– Önleme ve zarar azaltma (risk yönetimi), olaya müdahale ve iyileştirme (acil durum yönetimi) planlarının hazırlanması ve uygulanması konularında yerel yönetimlere destek olmak ve halkın eğitimi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarını yürütmektir

Vizyon

Ulusal düzeyde en verimli ve en kaliteli Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi haline gelmek, Uluslararası düzeyde ise saygın, iyi tanınan ve aranan, işbirliği yapma olanakları sürekli gelişen bir merkez olmaktır.

Hedefler

  1. Merkezimizde görevli akademik personele yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının sistematik olarak her yarıyıl katılımların sağlanması (H.1.2.*).
  2. Merkezimizde görevli akademik personelin her yıl en az 3 makalenin SCI-EXP/ULAKBIM endekslerinde taranan dergilerde yayın yapması ve tüm yayınlarda merkez adreslerinin de kullanılması (H.2.1.*).
  3. Merkezimizde görevli akademik personelin öncelikli alanlar konusunda her yıl en az 1 bilimsel projede görev alması (H.2.2.*).
  4. Merkezimizde görevli akademik personelin paydaşlarla yapılan toplantılara her yıl en az 1 defa katılım sağlaması (H.3.1.*).
  5. Merkezimizde görevli akademik personelin her yıl en az 1 defa ulusal/uluslararası bilimsel toplantıya katılım sağlaması (H.3.1.*).
24 Aralık 2015, Perşembe 691 kez görüntülendi