2015 yılı ve sonrası

 1. “İzmir İl Sınırları İçerisinde Yer Alan Holosen-Kuvaterner Yaşlı Fayların Paleosismolojisi” Proje No: TUBİTAK 121Y285, Yürütücüsü: Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK, Proje başlangıç zamanı: 15.10.2021 – Proje süresi 36 Ay (Devam ediyor)
 2. “30 Ekim 2020 (MW:6.9) Sisam Depremi Sonrası Postsismik Deformasyonun İzlenmesi ve İzmir ve Çevresinin Deprem Tehlike Analizi” Proje No: TUBİTAK 121Y259, Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim SOLAK, Proje başlangıç zamanı: 15.10.2021 – Proje süresi 36 Ay (Devam ediyor)
 3. “Havran Balıkesir Fay Zonu’nda Güncel Deformasyonların ve Potansiyel Deprem Büyüklüklerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi” Proje No: TUBİTAK 121Y295, Yürütücüsü: Prof.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU, Proje başlangıç zamanı: 15.10.2021 – Proje süresi 36 Ay (Devam ediyor)
 4. “Banaz Fayı’nın Geometrik Yapısı, Kinematik Analizi ve Güncel Tektonik Deformasyonu, Batı Anadolu” Proje No: AKÜ BAP 21TEMATİK02, Yürütücüsü: Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK, Proje başlangıç zamanı: 30.05.2021 – Proje süresi 24 Ay (Devam ediyor)
 5. “Afyon-Akşehir Grabeni Kenar Faylarının Düzensiz Ağ Kullanarak Manyetotellürik ve Gravite Verilerinin Üç Boyutlu Birleşik Ters Çözümü ile Araştırılması”  TUBITAK 3501 projesi,  Proje No:121Y021. Yürütücüsü: Dr.Öğr. Üyesi Özcan ÖZYILDIRIM. Projedeki Görevi: Araştırmacı. Proje başlangıç zamanı: 15.04.2021. Proje Süresi: 36 Ay. (Devam ediyor).
 6. “Bodrum Yarımadası’nın Aktif Tektoniği ve Depremselliği, Batı Anadolu” Proje No: AKÜ BAP 19.FEN.BİL.03. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje başlangıç – bitiş zamanı: 10.05.2019 Proje Süresi:  12 Ay. (Tamamlandı).
 7. “Gazlıgöl Fayı’nın Geometrik Özellikleri ve Kinematik Analizi” Proje No: AKÜ BAP 18.KARİYER.189. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje başlangıç zamanı: 30.07.2018. Proje Süresi:  24 Ay. (Tamamlandı).
 8. “İzmir İli Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi” Proje No: TÜBİTAK – 117Y190. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Tamamlandı).
 9. Gnss Zaman Serileri İle Yüzey Deformasyonlarinin Belirlenmesi” Proje No: AKÜ BAP 18.KARİYER.167. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Projedeki Görevi: Araştırmacı. Proje başlangıç zamanı: 30/07/2018. Proje Süresi:  12 Ay. (Tamamlandı).
 10. “Güneybatı Anadolu’da Pliyosen – Pleyistosen Karasal-Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması” Proje No: TÜBİTAK – 117R012. Proje Yürütücüsü: Dr. Ökmen SÜMER. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Tamamlandı).
 11. “Erkmen Fayı’nın (Afyonkarahisar) Aktif Tektonik Özellikleri ve Kinematik Analizi” Proje No: AKÜ BAP 17.KARIYER.207. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje Başlangıç zamanı: 17.11.2017. Proje Süresi:  12 Ay. (Tamamlandı).
 12. “Banaz Fayının Tektonik Haraketlerinin GNSS Ölçüleri İle Belirlenmesi” 16.KARİYER.177, Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Proje Başlangıç zamanı: 05/12/2016. Proje Süresi:  12 Ay.(Tamamlandı).
 13. “Afyon-Akşehir Grabeni’nin sismotektonik özellikleri” 16.KARİYER.167 Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK, Proje Başlangıç zamanı: 05.12.2016,  Proje Süresi:  12 Ay. (Tamamlandı).
 14. “Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi” Proje No: TÜBİTAK – 115Y246. Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Proje başlangıç zamanı: 01/03/2016.  Proje Süresi: 36 Ay. (Tamamlandı).
 15. “Afyon-Akşehir Grabeni’nin Batı Bölümünde Olası Deprem Göç Yollarının Belirlenmesi” Proje No: AKÜ-BAP 14.MUH.01. Projede Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje Süresi: 21.05.2014-21.05.2016.(Tamamlandı).
 16. “Sultandağı Fayının batı kısmı tektonik hareketlerinin GNSS gözlemleri ile belirlenmesi ve paleostres verileriyle karşılaştırılması”. Proje No: AKÜ-Tematik Proje, 12.TEMATİK.02. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Tamer BAYBURA. Proje başlangıç zamanı: 15.03.2012- 15.03. 016. Proje süresi: 36 Ay.(Tamamlandı).
24 Aralık 2015, Perşembe 2306 kez görüntülendi