2015 yılı ve sonrası

  1. “Gazlıgöl Fayı’nın Geometrik Özellikleri ve Kinematik Analizi” Proje No: AKÜ BAP 18.KARİYER.189. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje başlangıç zamanı: 30.07.2018 (Devam ediyor).
  2. “İzmir İli Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi” Proje No: TÜBİTAK – 117Y190. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Devam ediyor).
  3. Gnss Zaman Serileri İle Yüzey Deformasyonlarinin Belirlenmesi” Proje No: AKÜ BAP 18.KARİYER. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Projedeki Görevi: Araştırmacı. Proje başlangıç zamanı: 30/07/2018 (Devam ediyor)
  4. “Güneybatı Anadolu’da Pliyosen – Pleyistosen Karasal-Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması” Proje No: TÜBİTAK – 117R012. Proje Yürütücüsü: Dr. Ökmen SÜMER. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Devam ediyor).
  5. “Erkmen Fayı’nın (Afyonkarahisar) Aktif Tektonik Özellikleri ve Kinematik Analizi” Proje No: AKÜ BAP 17.KARIYER.207. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje Başlangıç zamanı: 17.11.2017 (Devam ediyor).
  6. “Banaz Fayının Tektonik Haraketlerinin GNSS Ölçüleri İle Belirlenmesi” 16.KARİYER.177, Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Proje Başlangıç zamanı: 05/12/2016 – devam ediyor. Proje Süresi:  12 Ay.(Tamamlandı).
  7. “Afyon-Akşehir Grabeni’nin sismotektonik özellikleri” 16.KARİYER.167 Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK, Proje Başlangıç zamanı: 05.12.2016,  Proje Süresi:  12 Ay. (Tamamlandı).
  8. “Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi” Proje No: TÜBİTAK – 115Y246. Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Proje başlangıç zamanı: 01/03/2016.  Proje Süresi: 36 Ay. (Devam ediyor).
  9. “Afyon-Akşehir Grabeni’nin Batı Bölümünde Olası Deprem Göç Yollarının Belirlenmesi” Proje No: AKÜ-BAP 14.MUH.01. Projede Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje Süresi: 21.05.2014-21.05.2016.(Tamamlandı).
  10. “Sultandağı Fayının batı kısmı tektonik hareketlerinin GNSS gözlemleri ile belirlenmesi ve paleostres verileriyle karşılaştırılması”. Proje No: AKÜ-Tematik Proje, 12.TEMATİK.02. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Tamer BAYBURA. Proje başlangıç zamanı: 15.03.2012- 15.03. 016. Proje süresi: 36 Ay.(Tamamlandı).
24 Aralık 2015, Perşembe 451 kez görüntülendi