2016 yılı ve sonrası

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Bahadır Aktuğ, İbrahim Tiryakioğlu, Hasan Sözbilir, Haluk Özener, Çağlar Özkaymak, Cemal Özer Yiğit, Halil İbrahim Solak, Eda Esma Eyübagil, Bengisu Gelin, Orhan Tatar, Mustafa Softa, 2021. GPS Derived Finite Source Mechanism of the 30 October 2020 Samos Earthquake, Mw=6.9 in Aegean extensional region. Turkish Journal of Earth Science (inpress) DOI: 10.3906/yer-2101-18.
 2. Eda Esma Eyübagil, Halil İbrahim Solak, Umre Selin Kavak, İbrahim Tiryakioglu, Hasan Sözbilir, Bahadır Aktuğ, Çağlar Özkaymak, 2021. Present day strike-slip deformation within the southern part of the İzmir-Balıkesir Transfer Zone based on GNSS data and implications for seismic hazard assessment in western Anatolia, Turkish Journal of Earth Science,30, 143-160
 3. Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, Mertkan Osman Geçievi, İbrahim Tiryakioğlu, 2019. Late Holocene coseismic rupture and aseismic creep on the Bolvadin Fault, Afyon Akşehir Graben, Western Anatolia. Turkish Journal of Earth Science 28: 787-804
 4. Nasim Mozafari, Dmitry Tikhomirov, Ökmen Sumer, Çağlar Özkaymak, Bora Uzel, Serdar Yeşilyurt, Susan Ivy-Ochs, Christof Vockenhuber, Hasan Sözbilir, Naki Akçar, 2019. Dating of active normal fault scarps in the Büyük Menderes Graben (western Anatolia) and its implications for seismic history. Quaternary Science Reviews, 220  111-123.
 5. Tiryakioğlu, İ., Yiğit, C. O., Özkaymak, Ç., Baybura, T., Yılmaz, M., Uğur, M. A., Yalçın, M., Poyraz. F., Sözbilir, H. and Gülal, V. E., 2019. Active surface deformations detected by precise levelling surveys in the Afyon-Akşehir Graben, Western Anatolia, Turkey. Geofizika, 36, 33-52, DOI: 10.15233/gfz.2019.36.4
 6. Tiryakioğlu, İ., Uğur, M.A., Özkaymak, Ç., 2018c. Determination of Surface Deformations with Global Navigation Satellite System Time Series. International Journal of Geological and Environmental Engineering, 12/11, 719-722
 7. Sümer, Ö., Uzel, B., Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., 2018. Kinematics of the Havran-Balıkesir Fault Zone and its implication on geodynamic evolution of the Southern Marmara Region, NW Anatolia. Geodinamica Acta, 30 (1) 306-323.
 8. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Baybura, T., Sözbilir, H., Uysal, M., 2018b. Comparison of Palaeostress Analysis, Geodetic Strain Rates and Seismic Data in the Western Part of The Sultandağı Fault in Turkey. Annals of Geophysics, 61, 3, GD335. Doi: 10.4401/ag-7591
 9. Tiryakioglu İ., Gulal E., Solak H.I., Özkaymak Ç., 2018b. Crustal Deformation Modelling by GNSS Measurements: Southwestern Anatolia, Turkey. In: Kallel A., Ksibi M., Ben Dhia H., Khélifi N. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham, pp. 1895-1897. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70548-4_547
 10. Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Özkaymak, Ç., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Yiğit, C.Ö., Dindar, A.A., Gülal E., Sözbilir, H., Uysal, M., Akpınar, B., 2018a.  Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake. In: Kallel A., Ksibi M., Ben Dhia H., Khélifi N. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham, pp. 1899-1901. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70548-4_548
 11. Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Yiğit, C.O., Yavaşoğlu, H.H., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Taneli, E., Bulut, F., Doğru, A., Özener, H., 2018. Slip distribution and source parameters of the 20 July 2017 Bodrum-Kos earthquake (Mw6.6) from GPS observations. Geodinamica Acta, 30/1, 1-14.
 12. Tiryakioglu, İ., Yavasoglu, H., Ugur, M.A., Özkaymak, Ç., Yilmaz M., Kocaoglu, H., 2017. Analysis of October 23 (Mw 7.2) and November 9 (Mw 5.6), 2011 Van Earthquakes Using Long-Term GNSS Time Series. Earth Science Research Journal, 21/3, 147-156.
 13. Uzel, B., Sümer, Ö., Özkaptan, M., Özkaymak, Ç., Kuiper, K., Sözbilir, H., İnci, U., Kaymakçı, N., Langereis C.G., 2017. Paleomagnetic and geochronologic evidence for a major middle Miocene unconformity in Söke Basin (Western Anatolia) and its tectonic implications for the Aegean region. Journal of the Geological Society. doi:10.1144/jgs2016-006 (inpress)
 14. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Uzel, B., Sümer, Ö., Eski, S., Tepe, Ç., 2016. Palaeoseismology of Havran-Balıkesir Fault Zone: Evidence for past earthquakes occurred in strike-slip dominated contractional deformation along the southern branches of North Anatolian Fault in NW Turkey. Geodinamica Acta. 28/4, 254-272
 15. Sözbilir, H., Sümer, Ö., Özkaymak, Ç., Uzel, B., Güler, T., Eski, S., 2016. Kinematic analysis and paleoseismology of Edremit Fault Zone: Evidence for past earthquakes in the southern branch of the North Anatolian Fault Zone, Biga Peninsula, NW Turkey. Geodinamica Acta, 28/4, 273-294

Kitapta Bölüm:

 1. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Uzel, B., Sümer, Ö., 2018. Criteria for Surface Rupture Microzonation of Active Faults for Earthquake Hazards in Urban Areas, In: Ceryan, N., (ed), Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, IGI Global book series Advances in Civil and Industrial Engineering (ACIE), USA, p 187-230

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Çağlar Özkaymak and Hasan Sözbilir, 2019. Analyses of Active Faults in terms of Land Suitability and Earthquake Hazards in western Anatolia. International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICIVILTECH 2019) Book of Proceedings Volume I, p 500-509, 23-25 October, 2019, Afyonkarahisar
 2. Hasan Sözbilir, Çağlar Özkaymak, Ökmen Sümer, Bora Uzel, Semih Eski, 2019. Balıkesir İlinin Deprem Tehlike Kaynakları ve Alınması Gereken Önlemler. Balıkesir’in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı Bildiriler Kitabı, s23- 62, 28 Şubat-1 Mart 2019, Balıkesir
 3. Meryem Dilan İnce, Fatih Seçkin Şiş, Levent Tosun, Bora Uzel, Cor G. Langereis, Nuretdin Kaymakcı, Ökmen Sümer, Çağlar Özkaymak, Marious Stoica, 2019. Revealing Plio-Pleistocene Terrestrial-Marine Environmental Transititons in Southwestern Anatolia by Using Magnetostratigraphy: Obtained Results from Datça, Söke, Germencik. (A7-2). International Earth Science Colloquium on the Aegean Region IESCA 2019, October 7-11th October, 2019, İzmir/Turkey.
 4. Fatih Seçkin Şiş, Meryem Dilan İnce, Ökmen Sümer, Çağlar Özkaymak, Marius Stoica, Bora Uzel, Cor Langereis, Nuretdin Kaymakci, 2019. Plio-Pleistocene marine and terrestrial transitions of the Datça Basin, SW Turkey. (A2-5). International Earth Science Colloquium on the Aegean Region IESCA 2019, İzmir.
 5. Fatih Seçkin Şiş, Meryem Dilan İnce, Levent Tosun, Ökmen Sümer, Çağlar Özkaymak, Marious Stoica, Bora Uzel, Cor Langereis, Nuretdin Kaymakcı, 2019. Plio-Pleistocene Marine and Terrestrial Paleoenvironments of Datça Peninsula: Preliminary Observations (Datça Yarımadasında Pliyo-Pleyistosen Denizel ve Karasal Paleoortamlar: İlksel Gözlemler) The Proceedings and Abstracts Book of 72nd Geological Congress of Turkey with international participation, p. 988-991, 28 January–01 February 2019, Ankara, Turkey.
 6. Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, İbrahim Tiryakioğlu, 2019. Evaluation of Recent Aseismic Surface Deformations in terms of Land Suitability for Settlements in Western Anatolia (Batı Anadolu Kentlerinde Son Yıllarda Meydana Gelen Asismik Yüzey Deformasyonlarının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi) The Proceedings and Abstracts Book of 72nd Geological Congress of Turkey with international participation, p. 885-889, 28 January–01 February 2019, Ankara, Turkey.
 7. Meryem Dilan İnce, Fatih Seçkin Şiş, Levent Tosun, Bora Uzel, Cor G. Langereis, Nuretdin Kaymakçı, Ökmen Sümer, Çağlar Özkaymak, Marious Stoica, 2019. Revealing Plio-Pleistocene Terrestrial-Marine Environmental Transititons in Southwestern Anatolia by Using Magnetostratigraphy: First Observations from Datça Graben (Güneybatı Anadolu’da Pliyosen-Pleyistosen Karasal-Denizel Ortam Değişimlerinin Manyetostratigrafik Yöntemle Ortaya Konulması: Datça Grabeni’nden Ön Bulgular) The Proceedings and Abstracts Book of 72nd Geological Congress of Turkey with international participation, p. 518-519, 28 January–01 February 2019, Ankara, Turkey.
 8. İbrahim Tiryakioğlu, Mehmet Öztürk, Mehmet Ali Uğur, Çağlar Özkaymak, 2019. Determination of the Current Tectonic Movements in the Banaz Fault with GNSS Observations (Banaz Fayı’nın Güncel Tektonik Hareketlerinin GNSS Ölçüleri ile Belirlenmesi) The Proceedings and Abstracts Book of 72nd Geological Congress of Turkey with international participation, p. 220-221, 28 January–01 February 2019, Ankara, Turkey
 9. Mertkan Osman Geçievi, Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, 2019. Evidence for Reactivated Cross-Fault and Normal Fault Linkage in Extensional Tectonic Settings: an Example from Büyük Karabağ Fault, Afyon-Akşehir Graben (Genişlemeli Tektonik Ortamlardaki Reaktif Çapraz Fay ve Normal Fay Bağlantıları; Büyük Karabağ Fayı’ndan Bir Örnek, Afyon-Akşehir Grabeni) The Proceedings and Abstracts Book of 72nd Geological Congress of Turkey with international participation, p. 156-157, 28 January–01 February 2019, Ankara, Turkey.
 10. Hasan Sözbilir, Çağlar Özkaymak, Bora Uzel, Ökmen Sümer, 2019. The Role of Pre-existing Structures During Rifting: Detachment Tectonics and Transfer Fault Development in the Western Anatolian Extensional Province, Turkey (Eski Yapısal Hatların Riftleşme Sırasındaki Rolü: Batı Anadolu Genişleme Bölgesindeki Sıyrılma Fayı Tektoniği ve Transfer Fay Gelişimi, Türkiye) The Proceedings and Abstracts Book of 72nd Geological Congress of Turkey with international participation, p. 25-27, 28 January–01 February 2019, Ankara, Turkey.
 11. Özkaymak, Ç., 2018. Kinematic Analysis and Fault Geometry of Erkmen Fault, Western Border of Afyon-Akşehir Graben, Western Anatolia. Geoscience 2018, International Conference on Geology and Earth Science Abstract Book (Int J Earth Sci 2018, 1:2, http://dx.doi.org/10.18689/IJESG.2018.A1.003) p.68, May 2-4, Rome, Italy.
 12. Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Geçievi, O.M., Tiryakioğlu, 2018. Palaeoseismology on the Bolvadin Fault: Evidence for Tectonic Creep in Afyon-Akşehir Graben, Western Anatolia. Geoscience 2018, International Conference on Geology and Earth Science Abstract Book (Int J Earth Sci 2018, 1:2)  p.65, May 2-4, Rome, Italy (http://dx.doi.org/10.18689/IJESG.2018.A1.003).
 13. Geçievi, M.O., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Tiryakioğlu, İ., 2018. Kinematic Analysis, Geomorphology and Geology of Bolvadin Fault. 71st Geological Congress of Turkey Abstracts Book, p 319-320, 23-27 April 2018, METU, Ankara
 14. Karabaşoğlu, A., Özkaymak, Ç., Yıldız, A., Bağcı, M., Başaran, C., 2018. Seydiler (Afyonkarahisar) ve Çevresinin Jeoturizm Özelliklerinin Değerlendirilmesi. VIII. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, s. 47, 5-7 Nisan, Akrones Hotel, Afyonkarahisar
 15. Yıldız, A., Başaran, C., Bağcı, M., Ulutürk, M., Özkaymak, Ç., 2018. From past to present Geothermal development in Afyonkarahisar. IV. Geothermal and Natural Mineral Waters Symposium and Exhibition (IV. Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi) Abstract Book, p.41-42,  21-24 February 2018, Afyonkarahisar
 16. Tiryakioğlu, I., Uğur M.A., Özkaymak, Ç., 2018. Determination of Surface Deformations with Global Navigation Satellite System Time Series,20 th International Research conference on Earth Sciences. Technologies an Applications, p.351-354, 3-4 Dec 2018, Amsterdam, Netherlands
 17. Tiryakioglu İ., Gulal E., Solak H.I., Özkaymak Ç., 2018. Crustal Deformation Modelling by GNSS Measurements: Southwestern Anatolia, Turkey. In: Kallel A., Ksibi M., Ben Dhia H., Khélifi N. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham, pp. 1895-1897.
 18. Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Özkaymak, Ç., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Yiğit, C.Ö., Dindar, A.A., Gülal E., Sözbilir, H., Uysal, M., Akpınar, B., 2018.  Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake. In: Kallel A., Ksibi M., Ben Dhia H., Khélifi N. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham, pp. 1899-1901.
 19. Nasim Mozafari Amiri, Dmitry Tikhomirov, Ökmen Sümer, Çaglar Özkaymak, Bora Uzel, Susan Ivy-Ochs, Christof Vockenhuber, Hasan Sözbilir, and Naki Akçar, 2017. Destructive Earthquakes History of western Anatolia during the last 15 ka. Swiss Geoscience Meeting, 17-18.11.2017, Davos, İsviçre.
 20. İbrahim Tiryakioğlu, Mehmet Ali Uğur, Mustafa Yalçın, Tamer Baybura, Mustafa Yılmaz, Çağlar Özkaymak, Cemal Özer Yiğit, Ahmet Anıl Dindar, Fatih Poyraz, Murat Uysal, Hasan Sözbilir, Engin Gülal, 2017a. Monitoring the Current Tectonic Movements in Aksehir-Simav Fault System: Levelling Studies (Akşehir Simav Fay Sistemindeki Güncel Tektonik hareketlerinin İzlenmesi: Nivelman Çalışmaları). 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Bildiri Özleri Kitabı, s37. 11-13 Ekim 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 21. İbrahim Tiryakioğlu, Mehmet Ali Uğur, Mustafa Yılmaz, Çağlar Özkaymak, hakan Yavaşoğlu, 2017b. 2011 The GNSS Velocities of the Van Region After The 2011 Earthquakes (Van Depremleri Sonrası Bölgenin GNSS Hızları). 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Bildiri Özleri Kitabı, s291. 11-13 Ekim 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 22. Hasan Sözbilir, Bora Uzel, Ökmen Sümer, Semih Eski, Mustafa Softa, Çiğdem Tepe, Çağlar Özkaymak, Alper Baba, 2017. Seismic Sources Of (14th January-20th March 2017) Çanakkale-Ayvacık Earthquake Swarm (Çanakkale-Ayvacık Deprem Fırtınasının (14 Ocak – 20 Mart 2017) Sismik Kaynakları). 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Bildiri Özleri Kitabı, s305-306. 11-13 Ekim 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 23. Bora Uzel, Hasan Sözbilir, Nuretdin Kaymakcı, Çağlar Özkaymak, Murat Özkaptan, Selin Ay, Cornellis, G. Langereis, 2017. Evolution of seismically active İzmir-Balıkesir Transfer Zone: A reactivated and deep-seated structure since the Miocene. Session TS7.1/GD6.7/SM6.4 Dynamics and Structures of the Mediterranean Collisions and Back-arcs (co-organized). Vol. 19, EGU2017-8190
 24. Mozafari Amiri N., Ökmen Sümer, Dmitry Tikhomirov, Çaglar Özkaymak, Bora Uzel, Susan Ivy-Ochs, Christof Vockenhuber, Hasan Sözbilir, and Naki Akçar 2016. Holocene Time-slip history of normal fault scarps in western Turkey: 36Cl surface exposure dating. 2016 AGU Fall Meeting, 12-16 December, San Francisco, USA.
 25. İbrahim Tiryakioğlu, Tamer Baybura, Çağlar Özkaymak, Mustafa Yilmaz, Mehmet Ali Ugur, Cemal Özer Yiğit, Ahmet Anil Dindar, Fatih Poyraz, Engin Gülal, Hasan Sözbilir, Murat Uysal, Ibrahim Yilmaz and Burak Akpınar, 2016. Monitoring the Current TectonicMovements in Aksehir-Simav Fault System: GNSS Results.  ISCAS-2016, (The Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences – 2016), Technical Session 19 / TS-BLK19, 27-30 September 2016, Belek – Antalya / TURKEY
 26. Bora Uzel, Hasan Sözbilir, Nuretdin Kaymakci, Cornelis G. Langereis, Çaglar Özkaymak, Murat Özkaptan, and Selin Ay, 2016. Is an inherited structure responsible for seismic activity in western Anatolia? Evolution of the İzmir-Balikesir Transfer Zone since Miocene time. EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-17100, 17–22 April 2016, Vienna, Austria.
 27. Nasim Mozafari Amiri, Ökmen Sümer, Dmitry Tikhomirov , Çaglar Özkaymak, Bora Uzel, Susan Ivy-Ochs, Christof Vockenhuber, Hasan Sözbilir, and Naki Akçar, 2016b. Using 36Cl fault scarp dating to model Holocene paleoseismic activity in the Büyük Menderes graben, western Turkey. EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-968-1, 17–22 April 2016, Vienna, Austria.
 28. Nasim Mozafari Amiri, Dmitry Tikhomirov, Ökmen Sümer, Çaglar Özkaymak, Bora Uzel, Susan Ivy-Ochs, Christof Vockenhuber, Hasan Sözbilir, and Naki Akçar, 2016a. Using Determination of paleoseismic activity over a large time-scale: Fault scarp dating with 36Cl. EGU General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-6998, 17–22 April 2016, Vienna, Austria.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Özkaymak, Ç., Yıldız, A., Karabaşoğlu, A., Bağcı, M. Ve Başaran C., 2017b. Seydiler (Afyonkarahisar) ve Çevresinin Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 60, 259-282.
 2. Özkaymak Ç., Sözbilir, H., Tiryakioğlu, İ. ve Baybura, T., 2017. Bolvadin’de (Afyon-Akşehir Grabeni, Afyon) Gözlenen Yüzey Deformasyonlarının Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeodezik Analizi. Türkiye Jeoloji Bülteni 60, 169-188.
 3. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Sümer, Ö., Uzel, B., Eski, S., Tepe, Ç., Softa, M., Güler, T., ve Yaralı G., 2015. İzmir-Manisa-Balıkesir İllerini Etkilemiş Tarihsel Derpemlerin Sismik Kaynakları. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, TDMSK-189, 14-16 Ekim 2015, DEÜ, İzmir
 4. Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Sandıkçıoğlu, A., Erdoğan, S., Yılmaz, İ., Uysal, M., Yılmaz, M., Yıldız, A., Dereli, M.A., Yalçın, M., Dumlupınar, İ., M., Yalım, H., Ertuğrul, O., 2015. Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7, No: 1, 2015 (7-16)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Alperen Doğan, İbrahim Tiryakioğlu, Bayram Turgut, Ali İhsan Umutlu, Çağlar Özkaymak, Fatih Poyraz, Hasan Sözbilir, 2018. Jeodezik Yöntemlerle Güncel Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi; Sarıgöl Örneği, Gediz Grabeni. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 22. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s16, 1-3 Kasım 2018, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 2. Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, İbrahim Tiryakioğlu, 2018. Afyon-Akşehir Grabeni İçerisinde Gözlenen Güncel Yüzey Deformasyonları ve Bölgedeki Gerilme Yönleri İle İlişkisi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 22. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s21, 1-3 Kasım 2018, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 3. Mertkan Osman Geçievi, Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, 2018. Bolvadin Fayı İle Büyük Karabağ Fayı’nın Geometrik ve Kinematik İlişkisi, Afyon-Akşehir Grabeni. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 22. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s40, 1-3 Kasım 2018, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 4. Ökmen Sümer, Bora Uzel, Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, 2018. Havran-Balıkesir Fay Zonu’nun Kinematik Özellikleri ve Güney Marmara Bölgesi’nin Jeodinamik Evrimi Üzerindeki Etkisi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 22. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s46, 1-3 Kasım 2018, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 5. Hasan Sözbilir, İbrahim Tiryakioğlu, Çağlar Özkaymak, Halil İbrahim Solak, H. Hakan Yavaşoğlu, 2018. Batı Anadolu’daki Güncel Blok Hareketlerinin Jeodezik, Jeofizik Ve Jeolojik Veriler Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2018 Bildiri Özleri Kitabı, s.8, 1-2 kasım 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
 6. İ. Tiryakioğlu, C.O., Yiğit, M. Yalçın, H.B. Bozkuş, Ç. Özkaymak, M. Yılmaz, M.A. Uğur, T. Baybura, A.A. Dindar, F. Poyraz, H. Sözbilir, E. Gülal, 2018. Jeodezik Yöntemlerle Güncel Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi; Afyon-Akşehir Grabeni’nden Örnekler. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2018 Bildiri Özleri Kitabı, s.9, 1-2 kasım 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
 7. Tiryakioğlu, I.,  Dindar, A.A., Akpınar, B., Erdoğan, H., Aykut, N.O.,  Yiğit, C.O., Yavaşoğlu, H., Karabulut, F., Poyraz, F., Gülal, E., 2017e. Sabit GNSS İstasyonlarının Verilerinin İşlenmesi ve WEB Ortamında Yayınlanması: Veri İşleme Merkezi Oluşturulması, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), Bilimsel Toplantısı, Sabit GNSS İstasyonları Uygulamaları, 2-3 Kasım 2017, Boğaziçi Üniversitesi,  Kandilli Rasathanesi, İstanbul
 8. Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, İbrahim Tiryakioğlu, Mertkan Osman Geçievi, Ahmet Cançeker, 2017b. Bolvadin Fayı’nda Paleosismolojik Çalışmalar: Tektonik Kripe İşaret Eden Ön Bulgular, Afyon-Akşehir Grabeni. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s13, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar
 9. İbrahim Tiryakioğlu, Mehmet Ali Uğur, Mustafa Yalçın, Tamer Baybura, Mustafa Yılmaz, Çağlar Özkaymak, Cemal Özer Yiğit, Ahmet Anıl Dindar, Fatih Poyraz, Murat Uysal, Hasan Sözbilir, Engin Gülal, 2017c. Aktif Bolvadin Fayı Üzerinde Yıkıcı Deprem Olmaksızın Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının Hassas Nivelman Tekniği ile İzlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s12, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar
 10. Ökmen Sümer, Nuretdin Kaymakçı, Bora Uzel, Çağlar Özkaymak, Marius Stoica, Tanja J. Kouwenhoven, Cornelis G. Langareis, 2017. Güneybatı Anadolu’da Pliyosen–Pleyistosen Karasal/Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s16-17, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar
 11. Bora Uzel, Hasan Sözbilir, Nuretdin Kaymakcı, Ökmen Sümer, Murat Özkaptan, Çağlar Özkaymak, Cornelis G. Langareis, 2017. İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Jeodinamik İlişkisine Dair Yeni Yaklaşımlar. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s18, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar.
 12. İbrahim Tiryakioğlu, Bahadır Aktuğ, Cemal Özer Yiğit, Hakan Yavaşoğlu, Hasan Sözbilir, Çağlar Özkaymak, Fatih Poyraz, Ebru Taneli, Fatih Bulut, Aslı Doğru, Haluk Özener, 2017d. GPS Ölçülerinden 20 Temmuz 2017 Kos Depremi (Mw6.6) Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s28, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar.
 13. Hasan Sözbilir, Çağlar Özkaymak, İbrahim Tiryakioğlu, Bora Uzel, Ökmen Sümer, Semih Eski, Mustafa Softa, Çiğdem Tepe, Zeynep Aydın, Büşra Tezel, Burak Göğerçin, Bahadır Aktuğ, Haluk Özener, 2017. 21 Temmuz 2017 Gökova Depremi’nin Karadaki Deformasyon İzleri ve Batı Anadolu Tektoniği İçindeki Anlamı. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s30-31, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar.
 14. Ahmet Cançeker, Mertkan Osman Geçievi, Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, İbrahim Tiryakioğlu, 2017. Aktif Bolvadin Fayı’nın Orta Bölümünün Geometrisi ve Kinematik Özellikleri, Afyon-Akşehir Grabeni. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s54, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar.
 15. Çağlar Özkaymak, Ahmet Yıldız, Aslı Özkaymak, Metin Bağcı, Can Başaran, Tülay Altay, 2017a. Seydiler (Afyonkarahisar) ve Çevresinin Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s.224-225, 10-14 Nisan, ODTU, Ankara
 16. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Uğur, M.A., Baybura, T., Yılmaz, M., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Sözbilir, H., Gülal, E., 2016. Akşehir Simav Fay Sistemindeki Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi: Bolvadin’de Meydana Gelen Güncel Yüzey Deformasyonlarının Haritalanması. 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, s.1-6, 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 17. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Baybura, T., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Uysal, M., Akpınar, B., Aktuğ, B., Gülal, E., Sözbilir, H., 2016. Akşehir-Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-20), Bildiri Özleri Kitabı, s.42-43, Pamukkale Üniversitesi , 13-15 Ekim 2016, Denizli.
24 Aralık 2015, Perşembe 1337 kez görüntülendi