» Yönetim Kurulu

Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK Merkez Müdürü
Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU Merkez Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Ahmet YILDIZ Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç.Dr. Murat UYSAL Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd.Doç.Dr. Veli BAŞARAN Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd.Doç.Dr. Murat TİRYAKİOĞLU Üye (İkt. ve İd. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd.Doç.Dr. Aslı KARABAŞOĞLU Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)