• 1/1000, 1/5000 Öleçekte Diri Fay Haritalama
 • Paleosismoloji – Fay Kazı Çalışmaları
 • Doğal Afet Etüdleri
 • Yerleşime Uygunluk Haritaları
 • Kentsel Dönüşüm Çalışmaları
 • Arama-Kurtarma Çalışmaları
 • Danışmanlık, Bilirkişilik Hizmetleri
 • Deprem Tehlike Analizi
 • Yapı-Deprem Performans Analizi ve Güçlendirme
 • Yerinde Ölçümlerle Yapıların Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Yapıların Hasar ve Durum Tespiti
 • Mühendislik Sismolojisi
 • Jeolojik, Jeodezik, ve Jeomorfolojik Yöntemlerle Yüzey Deformasyon Analizi

 

 

 

24 Aralık 2015, Perşembe 2505 kez görüntülendi